Tầm nhìn - Sứ mạng


TẦM NHÌN -  VISION
-  Xây dựng thương hiệu HMS trở thành một thương hiệu lớn  trong lĩnh vực tích hợp giải pháp thông tin tại Việt Nam.
- Cung cấp những sản phảm tốt nhất, đăng ký nhãn hiệu hàng  hóa ,mua bán, chuyển nhượng tên miền
- Thiết kế Website, Xúc tiến thương mại quốc tế và phát triển ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam.
- Kinh doanh phân phối những sản phẩm tốt, chính hãng làm tăng giá  trị  cho cuộc sống.

SỨ MẠNG - MISSION
- Luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt làm thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng
- Tìm kiếm công nghệ và cách thức kinh doanh tiên tiến để sản xuất  và phân phối những sản phẩm chất lượng cao .
- Xây dựng tinh thần hợp tác và thấu hiểu giữa các bộ phận chức năng  và nhân viên công ty
- Xây dựng công ty cổ phần HMS theo mô hình công ty hiện đại.Phát triển cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình 7S  - Strategy, System, structure, style, skills, staff, shares Value.
- Tuyển dụng & đào tạo những con người có phẩm chất tốt có tài năng, tinh thần trách nhiệm cao.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bình đẳng ,văn minh và môi trường làm việc tốt đẹp
- Xây dựng truyền thông nội bộ và công chúng nhằm đánh giá đúng hiểu rõ để giải quyết mọi vấn đề chính xác và thuyết phục kip thời.
- Cung cấp sản phẩm dịch vụ và dịch vụ sau bán hàng đạt tiêu chí 5S ( SMILE ,SPEED,SMART,SURE,SINCERELY )
- Thay đổi và hoàn thiện phương cách điều hành lãnh đạo phù hợp và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và khách hàng .Đánh giá đúng đắn và tuyên dương kịp thời những đóng góp vào sự thành công và phát triển của công ty HMS.
- Phát triển công ty bền vững và ổn định trên nền tảng duy trì khả năng kinh doanh có hiệu quả liên tục.

MỤC TIÊU - GOALS
- Chúng tôi nhận thức và vươn tới tầm nhìn của mình bằng việc:
- Chủ động dẫn dắt thị trường lựa chọn và tiêu dùng những sản phẩm  và dịch vụ  chính hãng có chất lượng cao của HMS.
- Luôn hoàn thiện tư cách đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ của từng bộ phận trong kinh doanh.
- Luôn đổi mới phương cách kinh doanh và điều hành cũng như sản phẩm ,dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cao nhất  và ngày càng phong phú của khách hàng.
- Luôn xây dựng và nâng cao sức khỏe, trí tuệ, nghiệp vụ và học thức của công nhân viên qua những khóa đào tạo chuyên nghiệp.
- Khẳng định phẩm chất và giá trị con người để trở thành những công dân có ích cho đất nước và nhân loại.

 
 
Trở về

 

Powered by: