HMS Dịch vụ & Giải pháp  Giải Pháp Lưu Trữ

Hệ thống lưu trữ mạng - Thecus

Network attached storage (NAS) là dạng lưu trữ không phải gắn liền với server như DAS, mà kết nối từ xa đến server thông qua mạng LAN. Thay vì truy cập đến thiết bị lưu trữ gắn trong (như DAS), ứng...

Giải Pháp Lưu Trữ

Cùng với sự phát triển như vũ bão của nghành công nghệ thông tin như hiện nay, tất cả những công ty hay tập đoàn dù lớn hay nhỏ đều mong muốn đảm bảo được hệ thống cơ sở dữ liệu luôn...

Giải Pháp Đường Truyền WAN cho Doanh Nghiệp

Các giải pháp về hệ thống mạng WAN bao gồm: các nhà cung cấp, đặc điểm các kiểu đường truyền, thiết bị kết nối ... là những vấn đề mà phần lớn ngừơi quản trị hệ thống không nắm...

Page 1 of 1 « First < 1 > Cuối trang

 

Powered by: