SOPHOS CLOUD

SOPHOS - dẫn đầu công nghệ tường lửa trên nền Linux (Firewall). Các dòng sản phẩm đa đang của Astaro tích hợp 10 lớp bảo vệ chống lại các nguy cơ ăn cắp dữ liệu, virus tấn công, virus gián điệp, spam. Astaro đơn giản hóa an ninh mạng, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hình thành nên một môi trường mạng thuận lợi, từ đó làm việc hiệu quả hơn thông qua các giải pháp Astaro, bảo vệ mạng khỏi các nguy cơ xâm nhập an ninh.
  • Astaro Security Gateway 110/120
  • Astaro Security Gateway 220
  • Astaro Security Gateway 320

 

Thiết bị lưu trữ | giải pháp lưu trữ | hệ thống lưu trữ | giải pháp IP Camera | tích hợp hệ thống | thiết bị nas

Thiet bi luu tru | Giai phap luu tru | He thong luu tru | thiet bi nas | nas | hms | thecus.vn

 

Từ khóa : thiet bi mang, thiet bi luu tru, giai phap luu tru, he thong luu tru,

 

Powered by: