Sẽ bãi bỏ việc cắt giảm 50% thuế giá trị gia tăng


Với quyết định vừa kể, Bộ tài chánh đã bác bỏ yêu cầu của ngành công nghiệp ô tô nội địa đề nghị gia hạn thêm việc cắt giảm thuế, phương án được đưa ra nhằm kích cầu và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trứơc sự suy giảm kinh tế.
Các nhà sản xuất xe cộ trong nứơc cho rằng thị trường cần thêm thời gian để hồi phục, nếu không sẽ lâm vào tình trạng ế ẩm tồi tệ.
Tuy nhiên, Bộ cho biết theo dự kiến, các khỏan thuế từ 10-12% vốn đựơc giảm phân nửa sẽ trở lại mức bình thường vào năm sau
Trở về

 

Powered by: